Random Image
  • Home
  • Over ons
  • Diensten
  • Maïsteelt in stroken
  • Gewasbeschermingsmonitor
  • Foto's & Video's
Maïsteelt in stroken

Een aantal jaren is er met andere loonwerkers in Nederland en d.m.v. proeven op o.a. Zegveld, Lelystad, Friesland, Noord-Holland etc. een nieuwe vorm van maïstelen ontwikkeld.

De zoektocht naar machines welke met minimale bodemroering, toch een beste maïsopbrengst kan geven, resulteerde in de combinatie woelen/bemesten en strokenfrezen/zaaien.

2010 zijn we gaan strokenfrezen met een 8 rijen frees van BCW (Berg Constructie Werken, Kockengen), en een maïszaaimachine met mestinjectie naast de zaairij. Een jaar later kwam er een woeler (Evers) met mestinjectie, onder de zaairij, en werd het maïsteelt in stroken een 2 werkgangen systeem. Mestaanvoer/plaatsing was met deze machine moeilijk en de werkdiepte (25 cm) van de woeler vraagt veel vermogen.

Doordat we ook in andere regio's hebben getest en ervaring opdeden, en met ideeën van akkerbouwers, zijn we vanaf 2013 met een aangepaste Evers woeler met kunstmest toediening gaan werken. In 2014, welke een uitzonderlijk mooi jaar was voor de maïsteelt, is de maïs strokenteelt van de kinderziektes verlost. Ook de zoektocht naar het juiste tijdstip van gewasbescherming in de strokenteelt, waar de oude graszode vaak de groei van de maïs onderdrukte, is nu met een onderbladbespuiting verholpen.

Maïsteelt in stroken heeft de toekomst: De winst van eerst een snede gras oogsten, daarna eenvoudig woelen/frezen/zaaien en geen problemen in de herfst tijdens de oogst, geeft zoveel voldoening en ruwvoeder opbrengst, dat voor iedere veehouder op alle grondsoorten maïs telen mogelijk is.