Random Image
 • Home
 • Over ons
 • Diensten
 • Maïsteelt in stroken
 • Gewasbeschermingsmonitor
 • Foto's & Video's
Precisielandbouw ook in het "Groene Hart"

Vanaf 2016 kunnen wij diversen werkzaamheden uitvoeren met gebruik van RTK-GPS.

O.a.:
- Vloeibare kunstmest op grasland en maïsland, zelfs in een groeiend maïsgewas.
- Drijfmest strokenbemesting in maïsland; vervolgens maïszaaien in de vooraf bemestte stroken.
- Onkruidbestrijding in gras en maïs.

Precisielandbouw is pas interessant als er per saldo geen meerkosten zijn. Om deze doelstelling te verwezenlijken worden er machines ingezet die besparen op kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Voor de toediening van vloeibare kunstmest is een veldspuit aangeschaft, die is voorzien van een fronttank en achteropbouw, die een ideale gewichtsverdeling heeft en waarvan de trekker op brede lagedruk banden rijdt. De vloeibare kunstmest komt via sleepslangetjes tussen het gras of maïs.Alle vloeibare kunstmest soorten werken optimaal als er gelijktijdig of kort erna regen valt. Grote capaciteit en toch lichte machines , om onder alle omstandigheden het werk te verrichten, is uiterst belangrijk. Per kg zuivere N mag vloeibare kunstmest niet meer kosten dan een kg N uit KAS. incl. de werktuigkosten. Gewasopbrengsten tussen KAS en vloeibare meststoffen zijn nagenoeg gelijk, dus het verschil wordt gemaakt in het precieze bemesten van de perceelsranden en geen overlappingen.Strokenbemesting in maïsland

Ook deze combinatie beschikt over RTK-GPS. Werkbreedte 9 meter (12 rijen). Na de zaaibedbereiding wordt de mest in stroken aangewend en enkele dagen later wordt de maïs ingezaaid; precies tussen de 2 meststroken. 40-50 m3 mest is voldoende voor een goede maïsopbrengst. Deze werkwijze vervangt de kunstmest rijenbemesting. Op percelen met een hoge opbrengstcapaciteit, kunnen deze later nog worden bij bemest met bv. Urean (50 cm. gewashoogte).Met de Wingssprayer kunnen we de dosering herbiciden verlagen naar 1/2 tot 2/3 van de advies dosering en toch gras en maïs schoon van onkruid krijgen/houden. Er is een aanzienlijk minder opbrengstderving; doordat gras en maïs na een bespuiting, bijna altijd groeivertraging krijgen, vooral bij hoge doseringen.

Samengevat, met de Wingssprayer:
 • Tot 99,8 % minder drift met fijne druppels (geen spuitmiddel in de sloot).
 • Penetratie ook onderin bij dichte gewassen (denk aan bv. kweekgras).
 • Hogere rijsnelheden mogelijk (werkt de wing nog meer als een soort spoiler).
 • Geen beperkingen door wind en windrichting.
 • Geen extra brandstofkosten (zoals bv. luchtondersteuning).
 • Druppels beter verdeeld in het gewas.
 • Maar een type spuitdop nodig.
 • Minder residu op het gewas.
 • Geen vervuiling van spuitmachine.
 • Veel minder spuitmiddel nodig.
 • Betere biologische effectiviteit.
 • Kleine druppels "hechten" aan het blad (grote druppels rollen van het blad).
 • Halve hoeveelheden water betekent minder zware spuitmachine.
Onderblad of rijenspuit

Deze optie hebben wij afgelopen jaren getest: in een ver gevorderd gewasstadium kan er nog een bespuiting uitgevoerd worden. Groeivertraging is er met een rijenspuit niet.

Maïs moet onder alle omstandigheden schoon van onkruid (ook grassen) zijn. Altijd is schoon beginnen de eerste stap; of ploegen of vooraf even "schoonbranden" met roundup.

Het principe van de Wingssprayer en onderbladspuit: hele kleine druppeltjes die achter een soort "windscherm" niet verwaaien, maar juist een maximale bedekking geven op het blad van het onkruid wat bestreden moet worden. LDS (Lage Dosering Systemen) en MLHD (Minimale Letale Herbicide Dosis) gaan wij standaard toepassen.

Met de Wingssprayer (en eventueel de rijenspuit) kunnen wij een gegarandeerd schone maïs teelt aanbieden. Qua kosten gaat het niet meer worden, als wat nu gebruikelijk is. Onze uitdaging is dat de gewasbeschermingkosten zelfs omlaag kunnen: Er wordt met de Wingssprayer en de rijenspuit veel minder spuitmiddel gebruikt! Zoveel minder, dat het zelf spuiten niet lonend meer is.Het verschil tussen grote dop (links) met 75% driftreductie en een kleine dop (rechts) welke is gemonteerd op de wingssprayer; deze haalt 99,8% driftreductie en heeft een veel betere bedekking.